Mezun Olan Öğrencilere Dikey Geçiş İmkanı

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı ile fakültelere yada 4 yıllık yüksekokullara geçiş yapabilmektedir. Geçiş yapan öğrencilerimiz birçok dersten muaf olarak 3.sınıftan ders alabilmektedir.

Öğrencilerimizin geçiş yapabileceği bölümler; 

 • Aktüerya
  Bankacılık ve Sigortacılık
  Aktüerya Bilimleri
  Aktüerya ve Risk Yönetimi
  Bankacılık
  Bankacılık ve Finans
  Bankacılık ve Sigortacılık
  Ekonometri
  Ekonomi
  Ekonomi ve Finans
  İktisat
  İşletme
  İşletme Enformatiği
  İşletme Yönetimi
  İşletme-Ekonomi
  Lojistik Yönetimi
  Sermaye Piyasası
  Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
  Sigortacılık
  Sigortacılık ve Risk Yönetimi
  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
  Uluslararası Finans
  Uluslararası Finans ve Bankacılık
  Uluslararası İşletmecilik
  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
  Uluslararası Ticaret
  Uluslararası Ticaret ve Finans
  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
  Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

DUYURULAR

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 10 00
 • Email: bmyoibu.edu.tr
Top